We use cookies so that you can always visit our website comfortably.

By clicking the "Agree" button, you consent to our use of cookies in accordance with our policies. For more information on how we use our cookies, please read Privacy Policy.

We use cookies so that you can always visit our website comfortably.

By clicking the "Agree" button, you consent to our use of cookies in accordance with our policies. For more information on how we use our cookies, please read Privacy Policy.

Procedura reklamacyjna Shimano

EMEA (Europa, Rosja, Afryka wschodnia)

Niniejsza procedura reklamacyjna obejmuje wędziska i kołowrotki wyprodukowane przez lub na zlecenie Shimano Europe Fishing Holding B.V., High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands, a sprzedawane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zobowiązania

Na bazie Polskiego Prawa, Shimano Polska zapewnia, że wędki, kołowrotki i inne sprzedawane przez nas produkty marki Shimano, są wolne od wad materiałowych i technicznych, i przy właściwym użytkowaniu (zgodnie z przeznaczeniem) będą działać prawidłowo przez okres minimum 2 lat. W związku z tym Shimano udziela swoim Klientom rękojmi na okres 24 miesięcy, która obowiązuje od dnia sprzedaży i bazuje na przepisach Prawa Polskiego, dotyczących rękojmi.

 

Opisana procedura nie obejmuje:

1. Produktów Shimano, które były używane w sposób niewłaściwy, w tym w szczególności w przypadku których nie stosowane były zalecenia dotyczące czyszczenia i serwisowania. Głośno pracujące łożyska, smarowanie i sklejone smarem tarcze hamulcowe (czyt. Materiały ulegające zużyciu podczas eksploatacji) mogą być przez Serwis uznane za działające prawidłowo, jeśli nie wpływają one na pracę podzespołów kołowrotka.

2. Uszkodzeń związanych z korozją, wynikających w szczególności z działania wody morskiej/słonej na podzespoły lub obudowę kołowrotka.

3. Uszkodzeń wynikających z prób naprawy sprzętu poza autoryzowanym serwisem, w tym wykonywanych własnoręcznie bądź przez nieautoryzowany punkt napraw.

4. Uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu

5. Uszkodzeń wynikających z używania produktu po stwierdzeniu jakiejkolwiek usterki i/lub korzystaniu ze sprzęty Shimano z niekompatybilnym elementem zestawu wędkarskiego.

6. Jakichkolwiek awarii, jeśli produkt był wykorzystywany w celach zarobkowych

7. Jeśli numer seryjny Shimano został usunięty lub w inny sposób ukryty tak, że nie może zostać odczytany.

8. Uszkodzeń wynikających z innych kwestii niż wady materiałowe ujawnione podczas właściwego z przeznaczeniem wykorzystywania

W przypadku usterek powstałych w wyniku wady fabrycznej, niniejsza Rękojmia zapewnia naszemu Klientowi niezwłoczną naprawę bądź wymianę awaryjnego kołowrotka lub wędki, bez ponoszenia kosztów naprawy.

 

Realizacja Rękojmi Shimano

Aby zrealizować naprawę, prosimy złożyć w sklepie: Produkt Shimano, wraz z oryginałem dowodu zakupu (faktura lub paragon). Rękojmię realizuje się zawsze tylko i wyłącznie w sklepie, w którym produkt został zakupiony. Podczas oddawania produktu na naprawę wypełnij wraz ze sprzedawcą formularz reklamacyjny, dostępny w sklepie, w którym możesz dokładnie opisać problem, jaki występuje.

Jeśli Shimano uzna Twoje roszczenie za zasadne - produkt okaże się wadliwy - Shimano wedle uznania naprawi lub wymieni produkt na nowy. 

 

Zakres i zasięg

Opisana Rękojmia obowiązuje wyłącznie w Polsce, a w zależności od kraju/regionu poszczególne zapisy procedury reklamacyjnej mogą brzmieć lub wyglądać inaczej. Jeśli posiadasz pytania lub wątpliwości związane z realizacją Rękojmi, skontaktuj się z najbliższym sklepem partnerskim Shimano. Rękojmia w żaden sposób nie ogranicza i nie wyklucza praw przysługujących kupującemu z tytułu przepisów danego kraju.