We use cookies so that you can always visit our website comfortably.

By clicking the "Agree" button, you consent to our use of cookies in accordance with our policies. For more information on how we use our cookies, please read Privacy Policy.

We use cookies so that you can always visit our website comfortably.

By clicking the "Agree" button, you consent to our use of cookies in accordance with our policies. For more information on how we use our cookies, please read Privacy Policy.

Legal regulations for E-Reels and DC reels

Należy pamiętać, że niektóre urządzenia elektryczne importowane i sprzedawane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i/lub w Wielkiej Brytanii/Turcji muszą spełniać odpowiednie normy, a także wymogi prawne i regulacyjne. Kołowrotki elektryczne i na prąd stały Shimano dostępne w sprzedaży poza [EOG i/lub Wielką Brytanią/Turcją] niekoniecznie są dopuszczone do importu i sprzedaży na terenie [EOG i/lub Wielkiej Brytanii/Turcji]. [Właściwy podmiot Shimano] nie zapewnia i nie może zapewniać żadnego wsparcia w odniesieniu do tych produktów. [Właściwy podmiot Shimano] nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z użycia, importu własnego lub sprzedaży jakichkolwiek zagranicznych wersji kołowrotków elektrycznych i DC Shimano, niezależnie od ich powstania, w [EOG i/lub Wielkiej Brytanii/Turcji] .